הוא זקוק לקשר - היא משקיעה בו

הוא וקוק לקשר - היא משקיעה בו לכל אורך חייה מבטאת האשה את חשיבות הקשר האינטימי בשבילה . כל כך חשוב הוא בעיניה , עד שבהעדר קשר זה דומה שלא נותר לה דבר חשוב לעצמה . ההתקשרות היא מרכזית לזהותה ולהגשמת חייה , ובדרך כלל היא אינה מסתירה זאת , אלא נותנת לכך ביטוי הן בהכרתה והן בהתנהגותה . הגבר מגלה יותר אמביוואלנטיות בנושא זה . הוא מנוע מלבטא ישירות את הצורך שלו בהתקשרות . הוא זקוק לקשר , אך מאוים על ידיו , שכן קשר יכול להתבטא אצלו במונחים של איבוד האני , היבלעות , חנק ואיבוד החופש . הרבה ממה שנכתב ותועד בנושא זה מתאים לתפישה הסטריאוטיפית של המינים בחברה . פחות תועד החלק המוסתר , והוא התלות הגברית והצורך החזק של הגבר בקשר , והכוח הנשי והצורך של האשה בעצמאות . את הצורך הרגשי לקשר ולאינטימיות מפנה הגבר בצורה כמעט בלעדית לאשה . עם גברים הוא לא מפתח קשרים אינטימיים , בדרך כלל . ייתכן שזה נובע מהקשרים המשפחתיים הראשונים - הקשר עם האב מרוחק יותר מאשר עם האם . ייתכן שזה נובע מהתחרותיות בין גברים , אשר צריכים להוכיח את עצמם ואת זכאותם להיות גברים . הגברים נמצאים במצב מסובך , כי הם תלויים לחלוטין בנשי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד