אוטונומיה דרך התקשרות

אוטונומיה דרך התקשרות המושג "התקשרות" עובר כחוט השני בכל הפרק הנוכחי . הנטייה של נשים לחוות את העולם דרך המשקפיים של קשר עם הזולת משפיעה על התנהגותן בכל התחומים שבהם דנו - אם זו תפישת מוסריות המבוססת על דאגה לזולת וטיפוליות לעומת מוסריות המבוססת על חוקי צדק וזכויות ; אם זו דרך קומוניקציה המתבססת על שיתופיות ואינטימיות לעומת הירארכיה וכוחניות ; אם זו תפישת אוטונומיה המבוססת על חופש תוך קשר לעומת הסתמכות עצמית ואי תלות באחרים ; ואם אלה דפוסי כוח המבוססים על העצמה לעומת סמכותיות ושליטה על אחרים . כדי לתת תוקף לחוויה של האשה , יש צורך לשנות את ההגדרות המקובלות בנושאים אלה . שינוי ההגדרה מונע אותנו מליפול בפח של דיכוטומיה מלאכותית בין קשר ואוטונומיה , בין משפחה וקריירה , בין עצמאות ולבריות ובין קשר ותלות . החברה המערבית נותנת ערך רב יותר להתפתחות האינדיווידואליות . מושגים של עצמאות והישגיות נחשבים למרכיבים מרכזיים בבשלות הפסיכולוגית בתרבות שלנו . אך אלה הגדרות מוגבלות ומגבילות . הרחבת המושגים הללו על ידי הגדרות שאינן מוציאות את הזולת , שאינן באות זו על חשבון זו , תאפשר לא רק להגביר את כוחן ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד