כוחן של נשים

כוחן של נשים האם נשים חזקות או חלשות ? בתרבות הדואלית נחלק העולם לגברים חזקים ונשים חלשות . הגברים חזקים , לוחמים , מגינים , אלימים , בעלי השפעה , מנהלים , שולטים , מנהיגים . הנשים חלשות , תלותיות , עדינות , נכנעות , זקוקות להגנה , קורבנות אלימות , מוגבלות בתנועה , נשלטות . כל הקורא את רשימת התארים הללו יזהה ללא ספק את התמונה התרבותית , אך בה בעת יתעוררו אצלו ספקות ביחס להגדרה דיכוטומית זו , ויעלו בזיכרונו כל המקרים החורגים ממנה . כוחן של הנשים הוא אחד הנושאים הפרדוקסליים ביותר . הרבה אפשר לומר על כוחן של נשים . כקבוצה הן חסרות אמצעי כוח , כלומר רוב מקורות הכוח שעליהם מבוססת יכולת ההשפעה - משאבים כלכליים , עמדות סמכות לגיטימיות , סטאטוס , מומחיות , וכמובן כוח פיזי - בכל אלה עמדת הנשים נמוכה משל הגברים . בהעדר מקורות כוח אלה עליהן להתבסס לרוב על מקור כוח אישי . הן צריכות להתבסס על אישיותן , חנן וקסמן , ועל תכונות אישיות אחרות . זהו מצב הרבה יותר פגיע מאשר הישענות על מקורות חברתיים חיצוניים , כמו שליטה על גמול ועונש , סמכות לגיטימית , מעמד או מומחיות . מאידך גיסא , אף שיש התייחסות רבה לכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד