קצר בקומוניקציה

קצר בקומוניקציה טנן , בספרה העשיר בדוגמאות , מתארת מספר רב של הבדלים בדרכי הקומוניקציה של גברים ונשים , הבדלים שגורמים ל"קצר" בניסיון ההידברות ביניהם . למשל : ההתייחסות של גברים ונשים לבקשת עזרה ונתינת עזרה . כשמציעים תמיכה או עזרה למישהו יש בזה שני מסרים . במובן שהעזרה משרתת את הצרכים של הנעזר , זוהי נדיבות שמעידה על איכפתיות ובונה אמון וקשר . אבל במובן שמתן העזרה מעמיד את העוזר בעמדה חזקה יותר , אז עזרה היא חלק ממאבק כוחות או בניית סטאטוס , והמסר הוא : "אני יותר מוצלח ממך . " והנה , אם גברים חושבים במושגים של סטאטוס והירארכיה , הם יהיו מוכנים לתת עזרה ויגלו התנגדות לקבל עזרה . ונשים , אם הן מחשיבות קשר וקירבה , יהיו מוכנות לקבל ולתת עזרה מבלי שהדבר יאיים על מעמדן . שני היסודות הללו של סטאטוס וקשר נמצאים תמיד בכל סיטואציה . בשיחה ביניהם עלולים גבר ואשה להדגיש יסודות שונים , וכך לא להיות ב"אותו הראש . " ה"קצר" הזה מזכיר לי את השנה הראשונה שלי כמרצה באוניברסיטה . היה לי אסיסטנט הוראה שעבד איתי על אחד הקורסים , ובשיחת הסיכום של השנה אמר לי , שלא ידע איך להבין את העובדה שהתייעצתי איתו בכל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד