השפה שלו - השפה שלה

השפה שלו - השפה שלה המחקר על הבדלים בקומוניקציה בין המינים הוא עשיר ביותר , הרבה מעבר לחקר של כמות הדיבור . התוצאות מראות פרופיל של נשים , לפיו הן מקשיבות יותר מגברים , נותנות יותר משוב חיובי , שואלות יותר שאלות , מחייכות יותר בזמן שיחה , משתמשות יותר בשפה ממתנת " ) זו רק דעתי , אני חושבת ש . (" ... גברים יותר מתפרצים לדברי השני , מדברים בטון יותר תקיף או מצווה , ומבטאים דעות יותר נחרצות . דבורה טנן , בספרה קצר ( במקור : , ( You just don't understand מנתחת את השיח בין נשים וגברים , ומסבירה את ההבדלים ביניהם במטרה השונה שיש להם ביחס לקומוניקציה . גברים , היא טוענת , באים לשיחה כפרטים בתוך מערכת חברתית הירארכית , שבה הם למעלה או למטה . לפי תפישה זו , מטרת השיחה היא לרכוש עמדה בסולם ההירארכי ולשמור על העצמאות . נשים באות לשיחה כפרטים ברשת של קשרים , ומטרת השיחה היא ליצור קירבה , תמיכה והסכמה . לא שנשים אינן מעוניינות לרכוש סטאטוס ולהימנע מכישלון , אבל זה לרוב אינו במוקד אצלן . ולא שגברים אינם מעוניינים במעורבות ובמניעת בדידות , אבל זה לרוב אינו במוקד אצלם .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד