מוסריות של צדק ומוסריות של איכפתיות

מוסריות של צדק ומוסריות של איכפתיות ההתפתחות המוסרית של בנים ובנות ותפישת המוסר של נשים וגברים מהוות מוקד לחשיבה מחודשת על ההבדלים בין המינים , ומאירות את עולמה הייחודי של האשה . טענתו של פרויד , שחוש הצדק והמוסר של הנשים מפותח פחות מזה של הגברים , כי הן לא 1 פותרות את התסביך האדיפלי בשלמות כמו הבנים . מהווה דוגמא בולטת לתיאוריה הנבנית מנקודת ראות גברית פאטריאכלית , המנתחת את דרכו של העולם כאילו היה גברי , וכשנשים אינן מתאימות לפירוש הזה . הן נתפשות כלוקות , או מפגרות בהתפתחות , או חלשות . 2 פיאז'ה ואחריו קולברג חקרו את ההתפתחות המוסרית של ילדים . קולברג ביסס את מחקריו בעיקר על בנים , אך הסיק מהם על בני אדם בכלל . הוא טוען שנשים , בעיקר נשים שהלכו במסלול הנשי מסורתי , מבססות את המוסריות שלהן על ההנחה , שטוב הוא כל מה שעוזר לאחרים , מה שמרצה אחרים . לטענתו , תפישה זו נמצאת בדרגת מוסריות נמוכה מזו האופיינית לגברים בוגרים , שמבוססת על חוקים בעלי עקרונות צדק אוניברסליים . במחקריו הציג קולברג לילדים דילמות מוסריות , וביקש את דעתם על הדרך הרצויה . לפי מחקריו התקבלו הבנות כפחות מפותחות מבחינה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד