זהות - דרך התקשרות או דרך היפרדות

זהות - דרך התקשרות או דרך היפרדות המטלה החשובה ביותר בשלוש השנים הראשונות של התפתחות האדם היא לבסס קשר קרוב עם דמות מטפחת , בדרך כלל האם ; והמטלה השנייה היא לצמוח להתקדם ולהתפתח מתוך יחסים אלה , בתהליך של פירוד ואינדיווידואציה , לקראת בגרות ובשלות נפשית . בתהליכים אלה מתגבשת הזהות העצמית , שהזהות המינית היא רק חלק ממנה , גם אם חלק מרכזי . כפי שהצגנו לעיל , בגלל הקשר הראשוני החזק עם האם עוברים הבן והבת תהליכים שונים בהתפתחות הזהות המינית שלהם . 22 התהליך השונה הזה , טוענת צ'ודורו , מהווה בסיס לשוני בין המינים . הבן יוצר את הזהות על ידי הפרדה מהאם . הוא חייב לבטל את הקשר שלו עם אמו ולעבור להזדהות עם האב . זהותו צומחת באמצעות היפרדות , אינדיווידואציה , על ידי הצבת גבולות , ותוך ביטול , מיתון או התכחשות להתקשרות הסימביוטית עם האם . הבת , לעומת זאת , בונה את זהותה המינית באמצעות הקשר הקרוב עם אמה . הקשר הזה , האינטימיות והקירבה הגדולה , הם חומר הגלם שעליו היא מבססת את זהותה , ואין היא זקוקה להיפרדות כמו הבן . וכך , הזהות המינית הגברית נבנית על הקשר הפחות מוכר עם האב , והיא יותר מרוחקת , היא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד