תוכן העניינים

תוכן העניינים . 1 במקום הקדמה . 2 שעשני אשה — על התפתחות הזהות המינית 15 " מי אני" — כרטיס ביקור של אשה 15 זה בן ! זוהי בת ! — הגדרה שמגשימה את עצמה 18 " הבנות קופצות בחבל — הבנים לפח הזבל" 21 זיכרון ראשון כבת 24 מצלע אדם או מצלע חוה 26 להיות או לא להיות כמו אמא 29 זהות — דרך התקשרות או דרך היפרדות 31 . 3 דרכן של נשים 36 מוסריות של צדק ומוסריות של איכפתיות 37 מה באמת את רוצה ? 41 תפישת האוטונומיה בחוויה הנשית 43 השאגה שמעבר לשתיקה 44 קומוניקציה — מי מדבר יותר ? 48 השפה שלו — השפה שלה 49 קצר בקומוניקציה 51 דיבור ציבורי — דיבור פרטי 53 כוחן של נשים 55 מה הוא כוח — ומי הוא בעל כוח 58 אוטונומיה דרך התקשרות 61 . 4 בינה לבינו 63 אוטונומיה והתקשרות בראי התיאוריה 65  אל הספר
הקיבוץ המאוחד