הצעות לקריאה נוספת

הצעות לקריאה נוספת הספרות על האוטיזם עשירה . בביבליוגרפיה שהצטברה בארבעים השנים , מ1943- ועד 1983 רשומים יותר מ1200- שמות של מאמרים וספריס . בשבע השנים האחרונות הוכפל מספרם . בבחירת החומר לקורא המעוניין , הנחה אותי העיקרון לפיו כל פריט יוכל לשמש מפתח לשפע של מקורות אחרים הנוגעים לעניין . כתוצאה מכך התקבלה רשימה של סקירות , פרקים מתוך ספרים ועבודות מחקר עדכניות , שהועדפו על פני מחקרים מקוריים . יוצאים מכלל זה הם הפריטים המתעדים עבודה שתיארתי בפירוט כזה או אחר ומסקנות שהוסקו על בסיס מחקרים ספציפיים שבדרך כלל לא צוטטו בסקירות . research . From 1970 to 1978 the name was Journal of Autism and Childhood New York . It comes out four times a year and presents current scientific The Journalof Autism and Developmental Disorders , published by Plenum Press , A concise yet comprehensive review of the whole field of Autism research that every year . Autism ' , published by Plenum Press , New York , at the rate of about one volume Eric Schopler and Gary Mesibov are editors of the series 'Current Iss...  אל הספר
ספרית פועלים