איוו ‭- 6.4‬ דוגמאות של מבחני חצודות החבויות לילדים (קאו» וקונסטאנט‭(1971,‬ ברשות מיוחדת מ; ‭Consulting Psychologists Press, Inc., Palo Alto, CA‬