איור ‭— 4.1‬ אחוז הילדים עם לקות חברתית בגל טווח של ‭,10‬ באוכלוסייה כוללת של כ‭35,000-‬ ילדים מגיל 15 ומטח (מתון המחקר של וינג וגולד)