איור ‭— 2.4‬ עמוד תשער בסטיו של אנסלם 0ון־0ו>רבך "דוגמה ל0שע נגד >שמ» חאדמ" באדיבותה של הספרייה הבריטית