איור ‭— 2.3‬ דיוקן של קס0ר האחו באדיבותה של הספרייה הבריטית