איור ‭— 2.1‬ עמוד ולשער בס0רו של איטאיד "על חינינו של ‭0'‬רא אדם''' או "תחילת התפתחותו תגופגית והמוסרית של ילד וזפרא מאביירון" באדיבותה של הספרייה הבריטית