הערות

הערות הערות לפרק א : האדם לנוכח השואה . 1 ארתור ד י מורס , והעולם שתק עת נספו שישה מיליונים ( תל אביב : הקיבוץ המאוחד , תשל"ב , ( עמ ' . 31 . 2 שם , עמ' . 3 . 224 שם , עמ' . 4 . 224 שם , עמ ' . 257 . 5 שם , עמ ' . 256 . 6 שם , עמ' . 7 . 204 שם , עמ' . 78 . 8 שם , עמ ' . 9 . 103 שם , עמ ' . 10 . 78 שם , עמ ' . 194 , 103 . 11 שם , עמ ' . 12 . 265 שם , עמ' . 201 McGraw-Hill , 1964 ) , p . 100 Guenter L . Lewy , The Catholic Church and Nazi Germany ( New York : . 13 ( להלן הכנסייה הקתולית . 14 . ( שם , עמ ' . 15 . 106 שם , עמ ' . 108 . 16 שם , עמ ' . 17 . 112 שם , עמ' . 18 . 18 שם , עמ ' . 19 . 19 שם , עמ ' . 270  אל הספר
הוצאת שלם