פרק ה עם ישראל מעיד

פרק ה עם ישראל מעיד קיומו המתמיד של עם ישראל הוא עדות לנוכחותו הנסתרת של אלוהים בהיסטוריה . כל נסיו של אלוהים מתרחשים מחוץ להיסטוריה . כאשר אלוהים מפגין כוח ממשי , ההיסטוריה נעצרת . היוצא מן הכלל הזה הוא מציאותו של עם ישראל בהיסטוריה . עצם זה שההיסטוריה של האמונה לא נמחתה מעל פני האדמה בידי ההיסטוריה של מאבקי כוח , על אף העליונות החומרית העצומה של הכוחות שניצבו כנגדה במשך כל שנות ההיסטוריה , הוא הגדול שבנסים . אבל הואיל והדבר קרה בלי התערבותו הגלויה של אלוהים , הוא נשאר בתוך ההיסטוריה - הוא הנס היחיד שהוא התרחשות היסטורית , נס כוח החיות של ההיסטוריה של האמונה . לפיכך יכול היה ישעיהו הנביא לומר בשם אלוהים את הדבר הזה על עם ישראל : "ואתם עדי נאם ה' ואני אל . " בצדק הוסיפו חכמינו ואמרו : "כשאתם עךי , אני אל ; וכשאין אתם עדי , כביכול איני אל . " אין בנמצא שום עדות אחרת לנוכחותו של אלוהים בהיסטוריה מלבד ההיסטוריה של עם ישראל . גורלו של אלוהים בהיסטוריה כרוך בהיסטוריה של עם ישראל . אימפריות עצומות אינן מעידות על נוכחותו של אלוהים בהיסטוריה . גם עצם מהותן וגם מעשיהן ניתנים להסברה מלאה באמצעות...  אל הספר
הוצאת שלם