פרק ד השואה בהקשרה ההיסטורי

פרק ד השואה בהקשרה ההיסטורי תפיסה יהודית של ההיסטוריה אם מתמקדים בשואה בלבד , לדעתי יש לענות על השאלה ששאלנו בסוף הפרק הקודם בשלילה . ראוי אפוא לבחון את השואה הן בהקשר של ההיסטוריה של זמננו והן בתוך הרצף של תולדות הגלות כולן . מבוכת תוהו סוחפת ובולעת את העולם . עתידו של האדם נתון בסכנה . המחלה היא כלל עולמית . אנחנו ערים לסכנות המאיימות על הקיום האנושי , אבל האדם החדש , שהוא בלבד עשוי להיות מסוגל לסלק אותן , אינו נראה . קשה לקוות ולבטוח - לא רק מפני שאפילו האוויר שאנחנו נושמים היום עלול לחנוק אותנו מחר , אלא בעיקר מפגי שההשחתה הפנימית היא חמורה הרבה יותר מאשר ההשחתה החיצונית , מפני שחוליו של הלב האנושי הוא עקשני הרבה יותר מאשר חולייה של הסביבה האנושית . בתוך מבוכת התוהו הזאת צריך העם היהודי למצוא את דרכו , והוא יודע שגורלו אינו יכול להיות נבדל מגורל יושבי תבל כולם , מפני שההיסטוריה שלו קשורה קשר חזק לתולדות העמים . ההיסטוריה היהודית , בניגוד להיסטוריה של כל עם אחר , הייתה תמיד גם ההיסטוריה של העולם , מפני שהיא שיקפה תמיד את ההיסטוריה המוסרית של המין האנושי . בכל דברי ימי ישראל הארוכים ...  אל הספר
הוצאת שלם