פרק ב קץ המערב?

פרק ב קץ המערב ? התפוררותה של הציביליזציה המערבית הולידה שתי תגובות שהן מענייננו כאן . אחת היא דתית פוליטית , האחרת היא מתחום התיאולוגיה הפרוטסטנטית המודרנית . כדי לעצור את תהליך התפוררותה המהיר הגתה הכנסייה את רעיון האקומניזם ( איחוד הנצרות לזרמיה , ( ואילו כמה תיאולוגים פרוטסטנטים צעירים מציעים לנו את מה שמכונה "תיאולוגיה רדיקלית , " תשובה להתמוטטותה של שיטת האמונות המסורתיות כולה . שני החידושים הללו גם יחד הם לדעתי גילויים דתיים של סיום עידן וסיום ציביליזציה . היהודים צריכים להתייחס אל שני הגילויים הללו של המשבר העולמי מתוך ניסיונם הם . כך יוכלו גם לתרום תרומה חשובה לחיפושים אחר כיוונים חדשים בשעה הזאת , השעה שלפני האחרונה , של מבוכה והעדר כיוון . היהדות בעידן שלאחר הנצרות האקומניזם יש לו השלכות ישירות על היהודי , שכן האקומניזם מזמין את היהודי להשתתף בו בשמה של מורשת דתית משותפת . אבל קשה ליהודי שלא להבחין בייחודה של השעה הזאת בהיסטוריה שבה נמסרה לו ההזמנה הזאת : זוהי השעה שבה העידן הנוצרי בא אל סיומו . העידן הנוצרי לא התחיל עם לידתו של ישו . הוא התחיל במחצית הראשונה של המאה הרביעית...  אל הספר
הוצאת שלם