הערות

הערות הערות לפרק א . 1 רב סעדיה גאון , הכותב על מטרת עבודתו בהקדמה לספר האמונות והדעות , אומר : " וראיתי בני אדם כאילו טבעו בים הספקות וכבר הציפו אותם מימי הפקפוקים " ... רב סעדיה גאון , ספר האמתות והדעות , תרגם יוסף קאפח ( ירושלים : סורא , תש " ל , ( עמ ' ה . ברומה לוה הרמב " ם , המסביר את הסיבה שהביאה אותו לחבר את מורה נבוכים , כותב כך : "וכתוצאה מכך הוא 1 האדם הדתי המשכיל ] נשאר נבוך ונדהם . או שילך בעקבות שכלו וישליך מעליו מה שידע מאותם שמות [ של תיאורים אנתרופומורפיים של האלוהות , ( בחשבו שהוא משליך מעליו את יסודות התורה , או שיישאר עם מה שהבין מהם ולא יימשך ארור שכלו , ונמצא שהוא פנה עורף לשכלו וסר ממנו ויהיה סבור עם זאת שהזיק לעצמו ופגם בדתו . " פתיחת הרמב " ם למורה נבוכים , כרך א , תרגם מיכאל שורץ ( תל אביב : אוניברסיטת תל אביב , תשס " ג , ( עמ ' . 11 . 2 דברים אלו אינם מתייחסים במלואם , כמובן , לרב סעדיה גאון . אפשר בהחלט שהוא קרוב בהרבה לתקופתנו מכפי שאנו מניחים בדרך כלל . שיטתו היא מדעית הרבה יותר משהיא רציונליסטית . . 3 רמב " ם , מורה נבוכים , חלק ג , פרק נד . . 4 פתיחת הרמ...  אל הספר
הוצאת שלם