פרק י בעיית המוסר

פרק י בעיית המוסר כה יסודי הוא חותמו של המפגש הנבואי עם אלוהים עד שלפחות באופן עקרוני הוא קובע לחלוטין את אופי מפגשו של האדם עם ה"אחר , " קרי עם הבריאה האלוהית . כל המפגשים בעולם הזה הם מפגשים בין צרכים , המתקיימים בהקשר של ערך . הצרכים מקורם בחוסר השלמות המובנית של הבריאה , ומקור הערך הוא במעשה הבריאה . כפי שציינתי בפרק הקודם , ערך המוליד שלמות , כלומר שאינו כרוך בצורך , לא היה מותיר מקום לאדם ולעולמו . אולם גם צורך ללא ערך היה הופך כל מאמץ ושאיפה לבלתי ראויים לאדם . רק בתגובה לצורך , הנמצא בלבה של כל משמעות ובלב כל ערך , האדם מגשים את ייעודו . המופת לכל המפגשים הוא מפגש האדם עם אלוהים . אלוהים פוגש את האחר מתוך עניין ומעורבות . אופן מעורבותו של אלוהים בעולם הוא המופת הנצחי לאופן שבו יש לפגוש את האחר . מכל ה '' אחרים " שהאדם עשוי לפגוש בעולם הזה , אף אחד לא יהיה זר לו כפי שהוא עצמו זר לאלוהים . ובכל זאת אלוהים מרומם את האדם לדרגת "שותפות" עמו עצמו . פגישת האחר לאור דמות המופת של כל המפגשים היא אקט של שותפות יצירתית מתוך מעורבות אכפתית . זוהי מהותו של אורח החיים הדתי . זהו מושג חיקוי ה...  אל הספר
הוצאת שלם