פרק ט הרוע

פרק ט הרוע בבואנו במגע עם העולם , היבט אחד שלו תופס מיד את תשומת לבנו באופן הסותר לכאורה את תפיסת הבריאה הדתית . בפרק הקודם דנו בערכו של היקום בבריאתו של אלוהים . ברם , כאשר אנו מפנים מבטנו אל העולם , לא הערר שלו הוא שמזדקר בצורה המשכנעת ביותר . כפי שמעידה בעיית צידוק האל , הבלתי פתורה עדיין , נראה כי הרם חסר טעם וסבל שאין בו אצילות הם שמושלים בכיפה בחיים כפי שהם ידועים לנו . כל התושייה שהושקעה ומושקעת בפתרון בעיית צידוק האל לא תצליח לשכנע אותנו שהרוע אינו אמיתי , שסבל בלתי מוצדק הוא כזה רק למראית עין , וכי החיים אינם מלאים חוסר היגיון והרס סתמי . אין ספק שיש בבריאה יופי עוצר נשימה . רבים מגילוייה מעוררים יראה , הדרה מרומם את הנפש , והיא מקסימה ביופייה . לעומת זאת , יש בה גם מרכיבים של עליבות , סבל והשפלה , ולדת חייב להיות האומץ להתמודד עם עובדה זו . בצדק אנו דוחים את הטענות העיקשות של הוגי דעות דתיים במרוצת הדורות לאמור שהיקום מושלם , שבורא מושלם לא יכול היה להוציא מתחת ידו אלא בריאה מושלמת . למעשה , נראה כי התעקשות על שלמות הבריאה לנוכח כל העדויות הסותרות היא בגדר חילול הקודש , ממש כ...  אל הספר
הוצאת שלם