פרק ח הבריאה

פרק ח הבריאה אשרינו שהגענו לנקודה שבה יש באפשרותנו להשליך את כל הטיעונים העקרים אשר מילאו את הפילוסופיה של הדת לדורותיה בניסיון להוכיח שהעולם נברא . לא זו בלבד שרעיון הבריאה הדתי ידוע מן המפגש , אלא גם מצינו שהפרשנות הדתית לרעיון זה מוציאה מכלל אפשרות כל הוכחה לקיומו של בורא על סמך היסק מן הטבע . נזכיר גם את הדברים שנאמרו קודם לכן לגבי הצורך של הדת באלוהים מסתתר : אלוהים מסתתר במפגש כדי שהאדם יוכל לעמוד בנוכחותו . הוא מסתתר גם בהיסטוריה מטווח השגתו של השכל , כדי שהאדם יוכל לשמור על חירותו האינטלקטואלית והרוחנית גם כאשר הוא מאמין בקיומו של אלוהים ומכיר בו . לשם כך נחוץ שמעשי ידיו של אלוהים לא יעידו באופן משכנע על עושם . לו עשו זאת , היה האדם נאלץ להכיר בו , וכך לא היו מתאפשרים עוד המפגש מתוך "שותפות" והדבקות באמונה מתוך בחירה חופשית . או אז היה האדם ביד ה ' כחומר ביד היוצר . לא זו בלבד שאיננו מחויבים להעמיד כל הוכחה לבריאה מעבר למה שמובא לידיעת האדם במפגש , אלא שהעמדה הדתית מחייבת אותנו עוד לחשוף את הפרכה שבהוכחה כזאת , אם תוצג . אף על פי כן , עדיין מוטלת עלינו האחריות להראות כי אין שמץ...  אל הספר
הוצאת שלם