פרק ו אלוהי מועד

פרק ו אלוהי מועד אחת הבעיות המרכזיות בכל פילוסופיה של הדת היא בעיית מידותיו של אלוהים . אין זה מתקבל על הדעת שהבנת האדם תוכל לרדת לחקרה של מהות האינסופי . לפיכך לא ברור כיצד ניתן לתאר את האל , חוץ מבנוסחה כגון " ה' הוא האלהים . " אף מה הרבותא באמירה טאוטולוגית לכאורה זו ? להלן נבחן את ה " מידע" על אודות אלוהים המועבר במפגש , אותו מידע הנגלה לאדם בחוויה הדתית הבסיסית . אין ספק שהלקח המשמעותי ביותר העולה מן החוויה הוא שאלוהים נוכח עבור האדם , שהוא מתייחס אל העולם הזה . כל הדתות מושתתות על היחס , אך על קיומו אפשר לדעת רק אם הוא "הוצג" לפני האדם . בתורה נאמר לנו שה ' אחד . אין זה ה " אחד" הניאו אפלטוני המתגלה בדרך זו . איננו יודעים דבר וחצי דבר על ה"אחד" הניאו אפלטוני . התורה מדברת על ה ' אלוהינו , זה המוכר מן המפגש , האל שהוציאנו מארץ מצרים , שדיבר אלינו בסיני , שהיה עמנו בנדודינו במדבר , אל "מוכר , " שעליו מצהירים שהוא אחד . אלא שגם יחידותו צריכה להתגלות , שאם לא כן לא תיוודע . הצמצום הפילוסופי של הישות לאחד אינו משכנע כלל . אין קץ לדרכים האפשריות להסביר את בסיס המציאות בין באמצעות עקרון...  אל הספר
הוצאת שלם