פרק א פילוסופיה ודת

פרק א פילוסופיה ודת מושאי הסגידה של המאה התשע עשרה התפוררו , ושוב האדם מוצא עצמו תועה ובלא ייעוד משכנע . האסונות שניחתו על דורנו הולידו התפכחות וציניות . אחדים , לעומת זאת , החלו לחפש עוגן חדש לחייהם ; הם תרים אחר תכלית עלי אדמות . בצר להם , בעת מבוכתם , פונים בני אדם באופן טבעי אל הדת . האם הדת עומדת בציפיות ? תלוי כיצד מבינים דת , וכיצד ניגשים אליה . ועם זאת ברי , שעל מנת להבין דת מנקודת המבט של המבוכה הגדולה הספציפית לדורנו , על מנת לגשת אליה מחדש בתוך הבלבול שאנו שרויים בו , עלינו לשוב למקורות . על הדפוסים הישנים והנוסחאות הישנות כבר אבד הכלח , ותועלתם מועטה . רק על ידי חזרה למקורות העתיקים נוכל לגלות את המשמעות העשויה להושיענו בימינו . בספר זה ייעשה ניסיון להתמודד עם המשימה מזווית יהודית . אר לפני שנצא למסע הזה , ההגינות מחייבת שנתאר בקווים כלליים את הנתיב שאנו מקווים להתוות ואת הסיבות לבחירה בו . הרב סעדיה גאון והרמב"ם , כל אחד בתקופתו , קיבלו על עצמם להדריך את אלו מבני דורם שעמדו אובדי עצות לנוכח הסתירה שבין הדת והאמונות המסורתיות מחד גיסא ובין רעיונות פילוסופיים ומושגים מטפיזיי...  אל הספר
הוצאת שלם