אלוהים, אדם והיסטוריה

אליעזר ברק וביץ הקדמה - מנחם קלנר אליעזר ברקוביץ אלוהים , אדם והיסטוריה עוד על יהדות וישראל בהוצאת שלם אורן , חזוני , חזוני ( עורכים ) - מאמרים חדשים על הציונות מיכאל אורן - שישה ימים של מלחמה ( עם הוצאת דביר ) אליעזר ברקוביץ - אמונה לאחר השואה אליעזר ברקוביץ - מאמרים על יסודות היהדות אליעזר ברקוביץ - עמו אנוכי בצרה יונתן זקס - רדיקלית אז , רדיקלית עכשיו  אל הספר
הוצאת שלם