אחרית דבר

אחרית דבר תם ולא נשלם . קשה היה לי לסיים את ספרי . זה שנתיים השל מלווה את חיי , וכיצד אכנע לתאריך יעד ? כיצד אפשר לעצור כך פתאום את השטף החי כל כך של הגותו ? מאז התחלתי להגות בדבריו , שבים הם ומפתיעים אותי בעומקם . מדמה אני כי עמדתי םוף םוף על רעיונו , והנה שב וחמק ממני , והנה שב והתגלה לפניי , עמוק ממה שקדם . בנגעי בשורות הסיום של ספר ביכורים זה , יודע אני כי אכן פירות ראשוניים כאן , ומן המתם אפשר להעמיק עוד רבות בהגותו של השל . לפיכך פרשנותי אינה אלא הזמנה ללימוד , הצעה ראשונית לפתיחה של דיון מעמיק ורב משתתפים . אשמח אפוא על כל הערה ותיקון , אף על כל מחלוקת לשם שמים . תם ולא נשלם . דבריי סבבו והלכו בעיקר סביב ספרו של השל אלוהים מבקש את האדם . הרביתי לעסוק בחלקו הראשון - "אלוהים ; " הוספתי וניתחתי פרקים לא מעטים מחלקו השני - "התגלות . " ברם , בחלקו השלישי - "מענה" - שבו מעמיק השל ביחסו לקיום מצוות , כמעט לא נגעתי . כמה עמוק חלק זה , וכמה רבים שגו בהבנתו ; כמה מועד הוא להוצאה מהקשרו , לאי הבנת הקוטביות העומדת ביסודו . דא עקא , מסגרת החיבור לא אפשרה לי לפרט בעניינו . כפרשנות לאלוהים מבק...  אל הספר
הוצאת שלם