פרק ז ארץ ישראל וירושלים - מונחי מסורת נוכח שאלת הציונות

פרק ז ארץ ישראל וירושלים - מונחי מסורת נוכח שאלת הציונות בדבריי עד כה ניסיתי להסביר את דרכו הייחודית של השל לתרגום המסורת . בחלקו הראשון של הספר הנחתי את התשתית העמוקה לכינונה , ובחלקו השני הצגתי את יישומה ביחס למודרנה וביחס המהותי למסורת ולתרגומה . בפרק זה אבקש לבחון דוגמה לתרגום המסורת שהשל עצמו עורך . אבחן את תרגום המונחים המסורתיים "ארץ ישראל" ו"ירושלים" המתקיים בהגותו של השל , תוך כדי בחינת משמעות שאלת ה"ציונות " בהגותו . שאלת ה"ציונות , " שעלתה בעידן המודרני , הובנה בדרך כלל כשאלה לאומית מודרנית , ועל כן זכו מונחים אלו למגוון תרגומים מסורתיים מודרניים . כזכור , בפרק ד הראיתי כי להשל רגישות יתרה לשאלה העולה כלפיו , וכי הוא פיתח מתודה ייחודית לבחינת שאלות מודרניות . כיצד נהג אפוא ביחס לשאלת ה"ציונות" המודרנית ? האם זיהה אותה כשאלה הנדחית מפני שאלתו של אלוהים ( כ " ניכור , (" או שמא כשאלה מורכבת יותר ( כ"חירות ?( " ואולי ראה אותה באופן אחר ? במגוון גלגוליה של המסורת היהודית כן מגוון הגלגולים שעברו המונחים " ארץ ישראל" ו"ירושלים . " בתולדות היהדות מונחים אלו נפיצים במיוחד , שכן תהום...  אל הספר
הוצאת שלם