פרק ו תרגום המסורת כמענה ותשובה לשאלתו של אלוהים

פרק ו תרגום המסורת כמענה ותשובה לשאלתו של אלוהים כעת הגיע תורו של המבט הכולל . בדברים שלהלן אציג בתמציתיות את העולה מפרק ד ומפרק ה בנוגע לשאלת תרגום המסורת ואשלב אותם יחד למבנה קוטבי . לאחר מכן אצביע על כמה השלכות רלוונטיות . א . תרגום המסורת : מבט כולל כאמור בפתיחת החלק השני , בניגוד למקובל במחקר תרגום המסורת , פוצל הדיון בחלק זה לשני פרקים נפרדים . כאשר בוחנים תרגום מסורתי מודרני על ציר בין מושגי , כל מיקום יחסי על הציר מעיד בה בעת על המרחק משני קצותיו , ודי בפרק אחד . אולם כיוון שהשל מבקש "תרגום של מענה , " הוא בוחן את המודרנה ואת המסורת , כל אחת כשהיא לעצמה , לאור שאלתו של אלוהים . בפרק ד ניסיתי לחדד את משמעותה של בחינת המודרנה לאור שאלתו של אלוהים באמצעות הצגת המתודה שפיתח השל לדיאלוג עם המודרנה : מתודת "דיאלוג השאלות . " הדגמתה של המתודה , העמקת משמעותה והבנת גווניה המיוחדים - האירו כולן את ייחודיות הגותו של השל . מהגדרתו של רביצקי עלה כי הגות "דתית מודרנית" היא הגות המשיבה תשובות דתיות לשאלות מודרניות , אך לאור מתודת דיאלוג השאלות של השל התגלתה הגותו בהגות העונה לשאלות מודרניות ...  אל הספר
הוצאת שלם