פרק ה מסורת של התגלות של מסורת

פרק ה מסורת של התגלות של מסורת בפרק זה נגיע לתכלית מסענו , לגישתו של השל לתרגום המסורת היהודית . לפני שאגש להציג את תרגום המסורת המתקיים בהגותו , אקדים מילים על עצם גישתו של השל למסורת היהודית , לדינמיות שלה ולמחויבות כלפיה . גישתו של השל למסורת היהודית נסמכת על פרקי הגותו שהוצגו בפרקים הקודמים , והם הכרחיים להבנתה , בעיקר בגלל ייחודה של גישתו ושונותה מכל המוכר לנו . אפילו השם שהעניק לספרו החשוב שונה כל כך מן הרגיל על לשוננו . אלוהים מבקש את האדם - ? כותר הספר מתמיה את הקורא האמון על עולם המחשבה המערבית , וכך ממשיכה להתמיה אף כותרת המשנה : "פילוסופיה של היהדות . " רבים רבים מתקשים כיום להבין כיצד ייתכן בכלל לדבר על " היהדות / ' ובאיזה מובן אפשר לדבר על המשכיות המסורת היהודית . ככל שמתחדדת מודעותו ההיסטורית של האדם המודרני , ככל שמתפתח מחקר התפתחות ההלכה , כן מתקשה החברה הדתית בפרט והיהודית בכלל לראות את היהדות מבעד למגוון גלגולי המסורת היהודית . יש שאף עומדים מתוך כך ומכריזים : "אין דבר כזה ' , יהדות "!' לדבריהם , כל עמדה יכולה באופן עקרוני להיות עמדה יהודית , וראיה לכך , שאין כל קשר ב...  אל הספר
הוצאת שלם