פרק ד 'דיאלוג השאלות' של השל עם המודרנה

פרק ד ' דיאלוג השאלות' של השל עם המודרנה א . השל כיהודי העונה על שאלה בשאלה בסרט הקומדיה הצרפתי רבי יעקב מתחפש אדם נמלט לאדמו"ר חשוב המגיע מארצות הברית לביקור בצרפת . כאשר נקלע אדם זה למפגש עם קהל היהודים המקומי , הוא מתלבט בשאלה כיצד עליו להשיב תשובות כאשר הוא אינו יודע דבר ביהדות , ומקבל משותפו עצה ייחודית : - מה אומר לאנשים אלו , הם ישאלו שאלות - ... ? כאשר אתה שואל יהודי שאלה , הוא משיב ... בשאלה ! העצה של "דיאלוג השאלות" עולה בסרט בהקשר הומוריסטי , אולם , למרבה ההפתעה , תופעה יהודית זו מתגלה גם כמתודה המרכזית של השל לקיום דיאלוג עם המודרנה . כפי שאדגים מיד בציטוטים רבים מתוך אלוהים מבקש את האדם , השל משתמש במתודה ייחודית זו בעיקר לשם התמודדות עם שאלות המודרנה . פעמים רבות בספרו מעלה השל שאלה מודרנית כלפי הדת , אולם אז , במקום להשיב לה את תשובת הדת , הוא עונה לה בשאלה ; במקום להשיב תשובה דתית ניצחת , הוא מעלה את שאלתו של אלוהים . ייתכן כי מתודה זו מבוססת על תופעה תרבותית רחבה , אך איני מכיר עוד הגות שהשתמשה בצורה כה נרחבת וכה מודעת במתודה זו . לאחר שאצטט דוגמאות רבות למתודה , אראה ...  אל הספר
הוצאת שלם