חלק שני תרגום המסורת בהגותו של השל

חלק שני תרגום המסורת בהגותו של השל כעת , אחר שס יי מת י להציג את יסודות הגותו של השל , את משמעות הביטוי "מענה ותשובה לשאלתו של אלוהים , " אגש לחלק היישומי . בחלק זה אבקש לבחון את גישתו של השל ביחס לשאלת תרגום המסורת , לאור המהפך התשתיתי המתגלה בהגותו . כפי שסיפרתי בפתיחת המבוא , השאלה הראשונית שעמה ניגשתי להגותו של השל נגעה לאופי תרגום המסורת העולה מהגותו . כזכור , כל כמה שניסיתי לכפות את שאלתי על הגותו , לקטלג אותה באמצעות כלים אקדמיים מקובלים , לא חשתי אלא בהתנגדותו העזה של השל . מדוע סירב השל לענות לשאלתי ? הייתכן שאי אפשר להכיל הגות בכלי המחקר המקובלים ? ואמנם , השל לא חש לכך , ועל שאלת התרגום המסורתי מודרני שהפניתי כלפיו השיב לי בשאלה : חמורה יותר מן הבעיה "כיצד צריך האדם הדתי להצדיק את עיקרי אמונתו במונחי החשיבה הפילוסופית , " היא הבעיה "כיצד צריך האדם הדתי להצדיק את מושגיו , את עיקרי אמונתו , במונחי התובנה וההתנסות הדתית "?  אל הספר
הוצאת שלם