פרק ג אלוהים

פרק ג אלוהים בפרק זה יתברר כי ניתוח תודעת ירא ה ' כאובייקט לא היה אלא מבוא להמשך מהפכני עוד יותר . לאחר שהשל ערך ניתוח זה באמצעות המתודה המצבית , הוא ניגש להשתמש במתודת התיקוף , לוודא את ממשותו של אלוהים עצמו . אלוהים עצמו !? לא תישא את שם ה' לשווא ! כיצד יעלה על הדעת בכלל להעלות את שם אלוהים ? מי יעלה בהר ה ' ומי יקום במקום קודשו !? ואכן , בהבנת משמעות הצעד שהוא עושה - מתוך תודעה של נקיות כפיים , בלב טהור ומלא יראה , ובתפילה לברכה מאת ה ' - עולה השל לךאות פני אלוהים : ברגע שבו אנו נושאים את שם אלוהים , עוזבים אנו את רמת החשיבה המדעית ונכנסים לממלכת הנפלא מתיאור , לממלכת השם המפורש ... האם נהין ללכת בעקבות השל ? א . הקדמה למהלכי התיקוף  אל הספר
הוצאת שלם