פרק ב מתודת יצירה של מענה

פרק ב מתודת יצירה של מענה פרק זה יוקדש כאמור להצגת מתודת היצירה של השל כמתודה הבנויה על "מענה . " אולם כיוון שכבר במהלך הצגת "תורת ההכרה" של השל התייחסתי למשמעויות העולות ממנה בנוגע לפילוסופיית השפה שלו , תלך מתודת היצירה שלו ותתבהר מאליה . מטבעם של דברים , דרך ההבעה של השל מביעה את פילוסופיית ההבעה שלו ; רגישותו ליחס התרחשות-שפה באה לידי ביטוי בשפתו שלו . בדברים שלהלן אבקש אפוא להמשיך את מגמת הפרק הקודם : מ"שפה של מענה" כמונח פילוסופי , אל מתודות מעשיות המשקפות פילוסופיית שפה זו . אפתח בהצגת הצבעתו של השל על מתודת היצירה שלו כמתודה " מצבית . " בשלב ראשון אציג בקצרה את משמעותה של הצבעה זו ואת השפעותיה על דרכי ההבעה ההגותיות והפרשניות של השל . לאחר הצגה קצרה זו אבקש לנתח את החשיבה המצבית לעומקה ולהציע פרשנות הרואה בה "פנומנולוגיה של מענה . " לפילוסופיה הפנומנולוגית השפעות רבות על הוגים עכשוויים ואף השל הושפע ממנה , ולפיכך ארצה לבדוק את היחס בין הפנומנולוגיה להגותו של השל . לאחר שאציג את מחלוקת החוקרים בעניין , אבקש לעיין בפרשנותו העצמית של השל ( המופיעה בהקדמתו למהדורה האנגלית של ספרו ה...  אל הספר
הוצאת שלם