פרק א המציאות אינה אובייקט וה'אני' אינו סובייקט

פרק א המציאות אינה אובייקט וה ' אני ' אינו סובייקט כאמור , השל מציע אלטרנטיבה לתורות ההכרה המערביות מתוך מגמה המבקשת להצביע על ייחודיותה של היהדות . לשם כך , טרם שיציע את גישתו , הוא מבקש לחדור לתשתיתן העמוקה של תורות ההכרה המערביות . אין הוא מסתפק בהצגת המחלוקת הגלויה , אלא מנסה להצביע על הנחות העומק התודעתיות המצויות בבסיס הפילוסופיה המערבית . כאשר עמדה פילוסופית מנוסחת רק באופן מושגי , כמערכת עקרונות בנויה ושלמה , היא הופכת פעמים רבות למובנת מאליה ומקשה על הבנת גישות אחרות . המאמץ מערכת מושגית סגורה מתקשה פעמים רבות לקבל אפילו את היתכנותה של חלופה , ונוטה בדרך כלל לצמצם כל רעיון למידותיה של המערכת המוכרת לו . יש הסוברים , למשל , כי אי אפשר להרהר ולערער על עקרונות החשיבה של קאנט . אולם , האם אין עקרונות אלו נובעים מהנחות קדם מושגיות כלשהן ? לכן מבקש השל להאיר לנו את הנחותיה של ההגות המערבית , אשר עמוקות מהישג היד של הניסוח המושגי . אם נעמיק לחדור להנחותיה של החשיבה המערבית , ניפתח אולי להקשבה להנחות העומק החלופיות של החשיבה התנ"כית . מהי השאלה העומדת בבסיס תורות ההכרה המערביות ? נראה...  אל הספר
הוצאת שלם