מבוא

מבוא אפתח בווידוי אישי . לא נראה לי כי נפוץ הדבר שמושא שאלת מחקר יסרב להיענות לחוקרו ; שאובייקט נחקר יביע התנגדות מפורשת לכלים אקדמיים מקובלים ; שהוגה דעות שנדמה כי כבר עבר מן העולם - יקום לפתע משולחן הניתוחים ויפזר לכל עבר את כלי הניתוח של חוקרו . אולם בעבודת המחקר ( שממנה צמח ספר זה ) על הגותו של אברהם יהושע השל חוויתי על בשרי התנסות זו במלוא עוזה . כיצד אירע הדבר ? האם כשלתי בניסוח שאלת המחקר , או שמא נבע הדבר מאישיותו או מהגותו של השל ? בדברים שלהלן אנסה להסביר את שאלת המחקר שלי , לספר בקצרה את תולדות חייו של השל ולפתוח פתח לייחודיות הגותו - ומתוך כך ילכו הדברים ויתבהרו . שאלת תרגום המסורת שאלת המחקר שהפניתי כלפי הגותו של השל נגעה לעצב חשוף בחברה הישראלית ובעם היהודי . בשנים האחרונות מתפתח בחברה הישראלית שיח פורה סביב שאלות זהות , וחלק משמעותי בשיח זה נוטלת שאלת מעמדה של המסורת היהודית בזהותו של הישראלי . שאלה זו נוגעת הן לאדם החילוני והן לרעהו הדתי . אדם חילוני העוסק בשאלה זו מכיר במשמעותה של מסורת תרבותית בכינונה של זהות , אך מתלבט בדרך שילובה של מסורת דתית בחייו כחילוני . אצל הא...  אל הספר
הוצאת שלם