לז1. פתק הזמנה להתייעצות

לז . 1 פתק הזמנה להתייעצות האיגרת השניה שפרסם י . קרמר במאמרו הנזכר במבוא לאיגרת הקודמת , היא פתק בכתב ידו של הרמב"ם ( כ"י הגניזה , אוסף מוצרי , ( rv 13 [ L 19 ] שבו הרמב"ם מזמין זקן אחד לבוא בשבת אל ביתו , כדי שבמעמד הזקנים יוחלט מה לעשות בענין מסוים ( שאינו מפורש בפתק . ( הפגישה השבועית של הרמב"ם עם בני קהילתו בשבת , מתוארת על ידו באיגרתו המפורסמת לר' שמואל אבן תיכון , שבה הוא מתאר את סדר יומו העמוס באותן השנים , שהיו שנות חייו האחרונות . וזו לשונו ( לעיל תקנא , : ( 6 "סוף דבר , לא יוכל אחד מישראל לדבר לי או להתחבר בי ( ע' הערה 26 שם ) זולת יום השבת . אז יבואו כולם אחר התפילה , אנהיג הציבור במה שיעשה כל השבוע , ויקראו קריאה חלושה עד הצהרים , וילכו לדרכם . '' וע' גם באיגרת ל"ז , לעיל תקסג , . 14 מחמת הדמיון לאמור שם , סימנו איגרת זו במספר לז . 1 קרמר פרסם את המקור הערבי עם תרגום אנגלי . להלן האיגרת , בשמירה על מתכונת השורות , ובתרגומה לעברית לפי דרכנו . פתק הזמנה להתייעצות [ המקור הערבי ] תדכ'ל חצירה אלשיך אלותיק ש'צ' 1 ליקע אלאג'תמאע בהא ( אד'א ) פי nr אלסבת במו ^ אלשיוך ויקרר מא ינע...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים