ה2. איגרת המלצה לבן תורה

ה . 2 איגרת המלצה לבן תורה במאמרו 'צרור איגרות בקולמוסו של הרמב"ם' ' ) סיני / קי"א , עמ' קצג-רטז , ( פרסם י . רצהבי עשרים וחמש איגרות ותעודות מן הגניזה הקהירית , המקור הערבי עם תרגום עברי ( במפתח שבסוף המאמר נזכרת עוד איגרת אחת , שמשום מה לא נדפסה בגוף המאמר , סך הכל עשרים ושש , ( שהוא רואה בהן אוטוגרפים של הרמב"ם ( אמנם , הוא מניח שייתכן שחלקן אינן כאלה . ( בבדיקה פליאוגרפיה שערכתי בכתבי היד לעומת כתב ידו של הרמב '' ם , נמצאה אחת מתוך עשרים ושש התעודות כתובה בכתב ידו של הרמב"ם ( כ"י קמברידג' Or . 1081 , 2 דף . ( 2 כל השאר אינן בכתב / 1 r ולענ"ד אין גם שום סיבה כבדת משקל לייחסן אליו מבחינת תוכנן ( באחדות מהן ניכר מתוך התוכן שאינן של הרמב"ם . ( אמנם , איגרת אחת , ואף חצי איגרת , בכתב ידו של הרמב"ם , מציאה גדולה היא , ותיתי לו למוצא שזיכנו בה . תוכן האיגרת הוא המלצה לאיש בן תורה , אשר ככל הנראה היה גר בפוסטאט , מקומו של הרמבים , ועקב קשיי פרנסה הוצרך לעבור לעיר אחרת . משמצא מקום מתאים לו , חזר לפוסטאט לסדר את עניניו , וביקש מהרמב"ם שיכתוב לאנשי הקהילה המלצה עבורו . הרמבים נענה לבקשתו בנד...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים