מפתח שמות אישים, ספרים ומקומות

מפתח שמות אישים , ספרים ומקומות ןבמפתח דלקמן , המקיף את האיגרות המבואות וההערות , נכללו שמות האישים - הן הקדומים והן המאוחרים - להוציא אישי התנ"ך , חז"ל , ומחברים הנזכרים בקשר לציון מראה מקום : הספרים - להוציא ספרי המקרא וחז"ל , וספרים שהובאו לציון מראה מקום ; המקומות - ערים , נהרות וכיו '' ב , להוציא ארצות , השייכים לתקופה ההיסטורית של האיגרות ( שמות ארצותיהם של הערים r : re צוינו בסוגריים . ( 'ואילך' פירושו : ובעמודים נוספים עד סוף האיגרת [ . א אבו אלדליזץ - (? תקנג אבו אלטאהר - ר : ' אברהם : אליהו אבו אלמחאםן - ר : ' מישאל אבו אלמעאלי - ר : ' עוזיאל אבו אלפצ [ ' ] איל - ר : ' חםדאי אבו אלפצ [ ' ] ל - ר : ' מבורך אבו אלפרג' - תמו , תמח , תמט אבו אלרצ'א ( אחיינו של הרמב"ם ) - קע , שיד אבו אלרצ'א אבן טבון - שז אבו זכרי - תנ אבו מ [ נ ] צור - ר : ' דוסא אבונצר - ר : ' אלפראבי ; ישעיהו אבוקרט ( היפוקרטס ) - יט אבי יוסף בן מר יוסף - תכא אבן אלמעתבוץ - (? שנא אבן אלמשאט - שיג אבן אלעמ [ א ] ני - תמו ( א ) כן אלצאינ אבובכר - תקמו , תקנג אבן אריה - קסג אבן בלעם - שנט אבן ג'אכר מר יוסף ( בן א...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים