השלמות ותיקונים

השלמות ותיקונים לעמי י"דו הערה - 26 כבוד הרב הגדול מוהר '' ר יוסף קאפח שליט"א כיבדני במכתב תגובה על הכרך הראשון , ובו הערה על ענין זה , pp r '' כבוד עמיתי הדגול הרה '' ג יצחק שילת שליט"א כנה"ר שלום שמחתי לקבל ספרו החשוב לי מאד א ( י ) גרות הרמב"ם במהדורה של ( י ) מה . למדתי רובי הערותיו , המאירות עינים . בעמ' ח"י תמה על הערתי בענין נוסח התפילה שקבע הרמב"ם בספרו . גם אני תמהתי , ואף גם ידעתי שרבים תמהו , כפי שרגילים לתמוה ולהכחיש כל מה שלא הורגלו , וזהו טבעו של עולם , ולכן יפה תמה כת"ר . אך גם אני מעט תמה למה לא פתר את השאלות הטבעיות ששאלו קודמינו , שהנוסח השגור בפיו שונה ממה שקבע , וכפי שציינתי חלק מהן . יש להניח כי בחלק ב' של הספר יתעכב כת"ר על כך ויפתור מבוכת הראשונים . ידעתי גם ידעתי כי כדי לפתור מבוכה אין יוצרים בדיה , כי כל כחה של בדיה הוא ליצור מבוכה נוספת אצל הנבונים למחצה , וגיחוך או תימה אצל הנבונים בלי למחצה . ברם לי אני איני תמה על ההנחה , אף שאין רבים רגילים לה , מפני שאני חושב שהיא האמת וכר מסורת קדומים בידינו , והזכירה מהרי"ץ כמה פעמים , שהנוסח שלנו מקובל בידינו מימים קדמ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים