[ו] צוואת הרמב"ם ('ספר הציווי', 'מוסר נאה מהרמב"ם ז"ל')

[ ו ] צוואת הרמב"ם ' ) ספר הציווי , ' 'מוסר נאה מהרמב"ם ז"ל ( ' - בדפו"ר של איגרות הרמב"ם ( דף י"ד ע"א , ( וכן בכי '' י אחדים , מיוחס לרמב"ם פרק מכתב צוואה המופנה אל בנו ר' אברהם , הפותח במילים : "דע בני אברהם ירחמך הא ל . " בחלק מכתבי היד מופיע לפני הכתב התיאור הבא : "גם אלה דברי גאון הרב ר' משה זצ"ל שנמצאו כתובים בשני דפין אשר נחתכו מספר אחד שחיבר סמוך לפטירתו וקרא שמו ' ספר הציווי , ' מפני שחיברו על דרך צוואה לבנו ר' אברהם זצ"ל . ואותו שחתכם מן הספח הנזכר נשבע כי בתחבולה לקחם משם בסתר . והגיעו לידי אני הכותב אותם בכאן ששון ברבי משה צב"י אלו השני דפין , ונזדמן שנתחברתי עם איש חכם ונכבד בקי בשתי הלשונות בלשון העברי ובלשון הערב , וחיליתי פניו להעתיקם לי בלשון הקודש" ( לפי כ"י אוקספורד 2360 [ ס' . ([ 21424 ובנוסח אחר , במקום המשפט 'ונזדמן שנתחברתי' וכר , כתוב : "וחיליתי פני החכם ר' זרחיה זצ '' ל מברצלונא והעתיקם לי בלשון הקודש" ( כ"י פרמה 371 ןם' . ([ 13613 התיאור הזה מעורר רושם ברור של מעשה זיוף . הגנב "הצליח" לגנוב מן הספר - מבית הרמב"ם - (!) רק שני דפים . היכן שאר הספר ? הייתכן שספרו...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים