[ה] 'פרקים בהצלחה' ('פרקי ההצלחה')

[ ה ] 'פרקים בהצלחה' ' ) פרקי ההצלחה ( ' - איגרת , או ליתר דיוק : חיבור בעל הפניה ספרותית של איגרת , בשם זה , יוחס לרמב '' ם בכתבי יד , ונדפס לראשונה בשלוניקי שכ '' ז ( כנספח ל'ספר הגדרים' לר' מנחם מפרפיניאן , ( ומשם במהדורות ' פאר הדור' ו'קובץ' של תשובות ואיגרות הרמב"ם . החיבור נכתב במקורו בערבית , . 2 לפי החיד"א ב'שם הגדולים' הספר חובר על ידי ר' משה בר' יעקב מקיוב , שחי כ 350 שנה אחרי הרמב '' ם . . 3 ר' 'שם הגדולים , ' ראש ערך רמב '' ם . אף מהר '' ם אלאשקר , בתשובותיו סי' קי '' ז , מזכיר את איגרתנו , ומשתמש בה להוכיח שהרמב"ם "היה הולך בדרך הקבלה . '' לענ '' ד יש להסתפק האם מהר '' ם התייחס ברצינות לאיגרתנו , או שהשתמש בה רק כדי למחות אמוחא של מי שהתריס כנגד הרמב '' ם , ע"ש . והוא מצוי לפנינו בלשונו זו בכ"י אחד , פריס 719 ( ס' , ( 11587 שבו הוא מיוחס על ידי הסופר לרמב"ם . בתוך החיבור אין זכר לא למחברו ולא למי שאליו הופנה . בתרגום העברי , המצוי אף הוא בכ"י יחיד ( כ"י פמפלונה , ספרד , תואר במבוא למהדורה הגרמנית של 'היהודים בספרד הנוצרית' לי . בר , עמ' ט"ז הערה , ( 2 מופיעה הכותרת : "פרק...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים