[ד] 'מגילת סתרים' ('מגלה עמוקות')

[ ד ] 'מגילת סתרים' ' ) מגלה עמוקות ( ' בכתבי יד אחדים מיוחסת לרמב"ם איגרת המכונה 'מגילת סתרים , ' שלוחה אל 'התלמיד החשוב' ר' יוסף בר' יהודה . עיקר תוכנה דברים בשבח חכמת הקבלה ויתרונה על הפילוסופיה , והדרכות בעניני קבלה מעשית ושימוש שמות קדושים . האיגרת נדפסה לראשונה ' בספר . 2 ע' לעיל תרכא , 7 . 3 . 9 השוה האיגרת המחורזת של ר' יוסף אל הרמב"ם שנשתמרה לנו , מהד' בנעט איגרת א . 4 . ' ע' לעיל שמא , , 13 והערה 33 שם . . 1 בשם 'מגלה עמוקות . ' נדפםה שנית בשם 'מגילת סתרים , ' על ידי צ . ה . אדלמן , 'חמדה גנוזה' ( קניגסברג תרט"ז , ( דף מ"ב , ומשם במהד' 'קובץ , ' ח"ב , דף ל"ה . הקבלי 'שושן סודות' ( קוריץ תקל"ח , דף ל"א , ( אך המחבר מפקפק "אם הוא אמת [ מה ] שראיתי כתוב שבסוף ימיו נטה אחרי דעות הקבלה" .  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים