[א] איגרת לקהל פאס בענין "המשיח" באספהאן

[ א ] איגרת לקהל פאס בענין "המשיח" באספהאן - באיגרת לחכמי מונטפשליר על גזירת הכוכבים כותב הרמב"ם : "ועל עסקי המשיח שהגיעו לכם דברים משמי - לא כך היה המעשה , ולא במזרח היה באספהאן , אלא בתימן עמד איש .... כך היו הדברים , ואם שמעתם שהגיע כתבי לפאס - שמא אותן הדברים ששלחתי לתימן הועתקו והגיעו לפאס" ( לעיל תפט , . ( 1 והנה , בכ"י אוקספורד 2425 ( ס' , ( 21704 דף 63 ב , מצויה "ביוגרפיה" משונה של הרמב"ם ( פורסמה על ידי נויבאור n , 4 , REJ עמי , ( 173 מלאה פרטים וסיפורים דמיוניים , ובין השאר מספר בה הכותב כי בשנת דתתקמ"ח היה בעיר פאם אצל חכם זקן בשם ר' יצחק בר נתן , והלה הראה לו איגרת שבאה אליו ממצרים מאת הרמב"ם . האיגרת היתה כתובה בערבית , והכותב מוסר את נוסחה המלא בתרגום עברי . עיקר ענינה הוא בשורה של הרמב"ם לקהל פאס כי המלך המשיח הופיע באספהאן , וכי הוא מתעכב בינתיים מלגאול את ישראל מפני שעת הקץ עדיין לא הגיעה , אך קרובה היא לבוא . הרמב"ם מספר איך בדק את אמיתותו בעזרת י"ח שאלות תלמודיות ששלח אליו , וכר וכר . נראה איפוא כי "איגרת" זו של הרמב"ם , שנבדתה עוד בחייו , הגיעה לידי אנשי מונטפשליר...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים