נספח ב : איגרות מזויפות, בדויות ומיוחסות־בטעות

נספח ב : איגרות מזויפות , בדויות ומיוחסות בטעות [ דברי מבוא לנספח זה - ר' במבוא לנספח א , ' לעיל עמ' תרנ"טן  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים