ח. קטע בלתי־מזוהה

ח . קטע בלתי מזוהה בקובץ 'ספונות' ( לחקר קהילות ישראל במזרח , בהוצאת מכון בן צבי , ( ח , ' עמ' קל"ז , פרסם א . שייבר קטע גניזה בערבית ( כ"י בודפסט קויפמן , ( 123 a שהוא רואה בו שריד של איגרת מאת הרמב"ם , "ועל כך יעידו התוכן והסגנון . " בקטע נזכר שהכותב הוא מחברם של חיבורים שנתפשטו בארצות , ויש בו גם מעין דברי הרמב"ם באיגרתו לר' יוסף ( לעיל איגרת כ ( ' על אודות ההכרה בספריו . שייבר מביא את חוות דעתו של ד . צ . בנעט , שאין האיגרת לרמב"ם , אלא אולי לבנו ר' אברהם . אף לעניות דעתי יש בתוכן ובסגנון של האיגרת רק מקצת דמיון לדרכו ולסגנונו של הרמב"ם , ואף איני בטוח שיש לייחסה דוקא לבית הרמב"ם , יותר מאשר , למשל , לרס"ג , או לחכם אחר . ייתכן גם שאין זו כלל איגרת , אלא הקדמה לספר , או חלק ממאמר . קצרו של דבר , מכיון שאין לנו שום עדות המייחסת את הקטע לאיגרות הרמב"ם - העדפתי לא לבוללו במהדורה זו לפי שעה , ולהמתין לגילוי חלקים נוספים מןתב מעניין זה , או לעדויות אחרות אודותיו , שיאשרו או יפריכו את השערת ייחוסו לרמב"ם . שצ"ל . . 27 כלומר : שהרי הטעמים ( או ; הספקות ) היו נהירים וברורים להם לרבנן וכר ....  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים