ו. תשובה בענין 'שבעה טובי העיר'

ו . תשובה בענין 'שבעה טובי העיר' מבוא בפירוש תימני אנונימי בערבית למשנה תורה , המצוי בכ"י ששון 827 ( סי , ( 9360 מובאת בהל' תפילה יא , יז ( עמ' , ( 73 בענין 'שבעה טובי העיר , ' שאלה " מן השאלות ששאלו בני מערב לרבינו משה בן מימון , " ותשובת הרמב"ם עליה . הבעיה שלנו לגבי התשובה היא , שאין ידוע היכן התשובה מסתיימת , כי ייתכן שרק המשפט הראשון מהפסקה המובאת להלן הוא תשובת הרמב"ם , וממנו ואילך זהו המשך הפירוש של המפרש , ואם כן הוא - לא היה לנו צורך לכלול תשובה זו במהדורתנו , כי אינה עוסקת בעניני אמונות ודעות . אך ייתכן שדברי הרמב"ם בתשובה נמשכים עוד משפט , או עד סוף הפסקה , ואז יש ענין לכוללם במהדורתנו , כי הם נוגעים להגדרת המושג של המעלה , או השלימות , האנושית . ד . ם . ששון , מהדירה הראשון של התשובה ( בקובץ Moses Maimonidcs בעריכת י . אפשטיין , לונדון תרצ"ה , עמ' , ( 224 ובעקבותיו י . בלאו במהד' השו '' ת שלו , סי' רע '' א , קבעו משום מה שהתשובה מסתיימת בסוף המשפט השני , אך לענ"ד תיתכנה גם שתי האפשרויות האחרות הנ"ל , ולפיכך קבענו את התשובה בין המסופקות . העתקנו את התשובה מכ"י ששון , ותרגמנו...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים