ד. איגרת אל ר' חסדאי הלוי לאלכסנדריה

ד . איגרת אל ר' חסדאי הלוי לאלכסנדריה מבוא האיגרת שלפנינו מצויה בדפו"ר של איגרות הרמב"ם , והיא מתוארת ככתב תשובות ששלח הרמב"ם 'אל הרב הגדול החכם ר' חסדאי הלוי הספרדי ז"ל ממצרים לעיר אלכסנדריה . ' בתחילת האיגרת מופיע סיפור מוזר , לפיו כותב האיגרת שלפנינו הוא תלמיד של הרמב"ם , אשר שולח את תשובות רבו על שאלות ר' חסדאי בשינוי לשונו של הרמב"ם , ובשמירה על הענין , וזאת משום שאת איגרת התשובות המקורית , שכתב הרמב"ם בכתב ידו , ציוה לתלמיד והשביעו שלא לשולחה ולא להראותה לאיש . דברים מוזרים אלו מחשידים את האיגרת בזיוף , שכן כמה תמיהות גדולות עולות מאליהן : א . אם מקבל האיגרת הוא 'איש נבון וחכם וכר שראוי יותר לעמוד על סתרי תורה' - כדברי התלמיד ( עמ' תרע"ז ) - מדוע לא רצה הרמב"ם לשלוח לו את האיגרת כלשונה ח : אם לא רצה הרמב"ם לשלוח את האיגרת , לשם מה כתבה בכתב ידו ? [ למרבה התימה כתוב בסוף האיגרת בדפו"ר , כאילו בלשונו של הרמב"ם : "וכל מה שאפשר לכתוב כתבתי וציויתי להעתיקו ולשולחו אליך . " וכי יעלה על הדעת שהרמב"ם לא סמך על עצמו שידע להצניע בלשונו את 'הסודות , ' ומסרם לשיקול הדעת של תלמידו ? אמנם , בנ...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים