ב. איגרת מליצית אל ר' יוסף בר' יהודה

ב . איגרת מליצית אל ר' יוסף בר' יהודה מבוא האיגרת שלפנינו מופיעה בדפו"ר של איגרות הרמב"ם ( דף ג' ע"ב ) תחת הכותרת : ' עוד זאת האיגרת לגאון רבינו זצ"ל בדרך מליצה , שלח אותה לתלמידו החכם ר' יוסף זצ"ל עם המאמר הנכבד ספר מורה הנבוכים אחר שחיברו בעבורו . " באיגרת מפורש כי היא נשלחת כתשובה לכתב של ר' יוסף אל הרמב"ם , כתב מהולל ביפי לשונו ( עמ' תרס"ו , ( אשר אף הוא נכתב ככל הנראה בדרך מליצת השיר . ואכן , יודעים אנו שרי יוסף שלח אל הרמב"ם בתקופה קודמת איגרות מליציות ( לעיל עמ' רנא , . ( 7 ר' יוסף מתואר באיגרת כמי שמוצאו מן המערב , והוא 'מאיר מקהל מדינת ארם צובה' ( עמ' תרס"ה , ( מה שמתאים עם הידוע לנו על ר' יוסף ממקורות אחרים ( לעיל עמ' רמ"ו . ( ' מורה הנבוכים' נזכר באיגרתנו בלשון זו : "וסידרתי לך שולחן ערוך ב ( מאמר הנכבד ) ספר מורה הנבוכים , אשר חיברתיו בעבורך ובגללך , וגם אם הם מעט לדומים לך , הוא מרגליתא דלית לה טימי , ובהשתכלך בו בעיון דק כראוי אומר עליך זה יעצור בעמי . " מלשון זו משמע שהספר כבר היה גמור בעת כתיבת האיגרת , ואם יש ממש באמור בכותרת שבדפו"ר , שהאיגרת נשלחה עם 'המורה' הרי הכוו...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים