א. תשובה בענין פירוש הפסוק 'לך אמר ליבי בקשו פני'

א . תשובה בענין פירוש הפסוק 'לך אמר ליבי בקשו פני' מבוא מקורה של התשובה שלפנינו בקובץ תשובות שהועתק מכתב ידו של ר' אברהם ברוך מני מחברון , כ"י בניהו הנ"ל עמ' ת"ב , סי' י"א . בראשה נאמר שהרמב"ם נשאל שאלה זו תכף לאחר בואו לארץ מצרים , וכך השיב לשואלו . בניהו סבור כי השאלה והתשובה היו בעל פה , ואדם אחר כתבן . וכך רומזת לשון הכותב במילות ההקדמה שלו לשאלה ולתשובה . אם נכון הדבר - הרי שיש בכך כדי להסביר את אי הבהירות שבסגנון התשובה , שבעטיו לוקה גם התוכן ( ע' בהערות . ( ענין התשובה הוא ההשתוקקות להשגת ה / על פי הפסוק הנ"ל בתהילים . התשובה נכתבה בערבית , ונתפרסמה עם תרגום עברי על ידי מ . בניהו , בספר הזיכרון לרב ניסים , ח"ב , עמ' ר"ט . תודתי נתונה לו על שהשאיל לי את כתב היד . תרגמנו את התשובה מחדש לפי דרכנו . תשובה בענין פירוש הפסוק 'לך אמר ליבי בקשו פני' ןהמקור הערבי ] וסאל ז"ל את'ר ורודה לדיאר מצר : יא מולי יריד עבדך שרח הד'א אלפסוק : "לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' וגר . פג'אובה :  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים