מד. תשובות בעניני שיטתו ודרכו של 'משנה תורה'

מד . תשובות בעניני שיטתו ודרכו של "משנה תורה" מבוא בקובץ תשובות זה , בעניני שיטתו ודרכו של החיבור הגדול , הננו חותמים את מהדורתנו . איגרות נוספות שיש בהן חומר בנושא זה - צוינו להלן בהערות המשלימות . ואלו הן האיגרות ומקורותיהן : [ א ] תשובה בענין סתירה בין משנה תורה לבין פירוש המשנה , שבה מתייחס הרמב"ם לחזרותיו בין פיהמ"ש לחיבור . לא ידוע לאן ומתי נשלחה . מצויה לפנינו בערבית בכי"ש של שו"ת הרמב"ם , סי' קמ"ז , ובתרגום קדום בכ"י ר' אברהם סכנדרי של שו"ת הרמב"ם ( ע' לעיל עמ' כ"ח , ( דף ע"ט . ענינה של התשובה נזכר על ידי ר' אברהם בן הרמב"ם בשו"ת שלו ( מהד' פריימךגויטיץ , ( סי' פ"א . התשובה נדפסה לראשונה בתרגום קלוש על פי כי"ש , בשו"ת מהד' 'פאר הדור , ' סי' ק"מ , ובתרגום שבכ"י סכנדרי ב'כי ביצחק' ( ע' לעיל עמ' קפ"ו , ( סי' מ"ה , ובערבית עם תרגום חדש בשו"ת מהד' בלאו , סי' רי"ז . אנו נתנו את הנוסח הערבי לפי כי"ש , ותרגמנוהו מחדש לפי דרכנו . [ ב ] תשובה בענין דינא דגוד או אגוד , שבה מצביע הרמב"ם על פירושי ר"י מיגאש כמקור לפסקיו בחיבור , גם בדברים שאינם מפורשים בתלמוד . התשובה נשלחה לאלכסנדריה , ויש...  אל הספר
הוצאת שילת - מעלה אדומים